آخرین خبر ها
مقیسه تاکید کرد:
حمایت از واحدهای کوچک تولید نوشت افزار ایرانی
1/مهر/1396

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: ازواحدهای صنعتی و یا صنفی درزمینه تولید نوشت افزار و لوازم التحریر ایرانی حمایت می کنیم.